نسخه آزمایشی پایگاه اطلاع رسانی معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه
مدارس حافظین قرآن معاونت تهذیب حوزه های علمیه


  • ارسال مطالب تربیتی از طریق کانال ندای تهذیب
    معاون تهذیب و تربیت حوزه های علمیه هدف از راه اندازی کانال «ندای تهذیب» در بستر شبکه اجتماعی ایتا را انتشار مطالب ارزشمند و خواندنی تهذیبی و تربیتی دانست.

  • ثبت نام مسابقه بزرگ و سراسری تفسیر قرآن کریم بصورت مجازی
    مدیر اداره قرآن و حدیث معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه از آغاز ثبت نام مسابقه بزرگ و سراسری تفسیر قرآن کریم بصورت مجازی خبر داد.

  • برگزاری دوره طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری به صورت مجازی
    مسئول طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه از ثبت نام دوره جدید این طرح در سطوح مختلف به صورت مجازی خبر داد.

اخبــار تهـذیــبی
اخبــار معــاونت