دانلود نرم افزارهاي اسلامي موبايل
دانلود > صوتي > آيت الله مجتهدي
   
برنامه ها

  اجابت دعا در لقمه حلال  - 0/5 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 3085  -  دانلود : 2613


...

  روضه حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها  - 1/5 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 3125  -  دانلود : 2557


...

  محبت همسر  - 0/65 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 3014  -  دانلود : 2480


...

  اعتدال در رفتار  - 0/3 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2742  -  دانلود : 2408


...

  انيس ما در قبر  - 0/7 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2806  -  دانلود : 2372


...

  آثار دروغ گفتن  - 0/5 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2874  -  دانلود : 2370


...

  نگاه به پايين تر از خود در مسائل مادي  - 0/7 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2801  -  دانلود : 2315


...

  ماه محرم ١  - 0/5 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 2827  -  دانلود : 2288


...

  ارتباط با خدا در شب  - 0/8 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 2377  -  دانلود : 2246


...

  وفاي به عهد  - 0/4 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 2473  -  دانلود : 2236


...

  حسن خلق در زندگي  - 0/65 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 3077  -  دانلود : 2236


...

  خاموشي لب  - 0/35 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 3174  -  دانلود : 2201


...

  ورود غير خدا ممنوع  - 0/6 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2270  -  دانلود : 2169


...

  سحر خيزي و اشك چشم  - 0/77 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 3137  -  دانلود : 2098


...

  استغفار   - 1/4 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 3080  -  دانلود : 2090


...

  نماز صحيح انسان را از گناه باز مي دارد  - 0/9 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 3068  -  دانلود : 2087


...

  خواندن دعا  - 0/86 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 3139  -  دانلود : 2075


...

  خير دنيا و آخرت در دو چيز است   - 0/77 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 3085  -  دانلود : 2073


...

  تربيت فرزند  - 0/81 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 3080  -  دانلود : 2072


...

  امر به معروف و نهي از منكر  - 0/83 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 3019  -  دانلود : 2071


...

  عفو و بخشش  - 0/99 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 3085  -  دانلود : 2059


...

  گريه از ترس خداوند  - 0/69 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2961  -  دانلود : 2001


...

  مال زياد سبب گرفتاري است  - 0/83 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2985  -  دانلود : 1927


...

  گريه از ترس خداوند ٢  - 0/51 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 3170  -  دانلود : 1890


...

  سه خصلت مومن  - 0/5 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1540  -  دانلود : 1317


...

  احترام به پدر و مادر ١  - 0/7 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1335  -  دانلود : 1217


...