صفحه اصلی > حوزه در منظر امام و رهبري > حوزه در منظر مقام معظم رهبری 
اخبار مهم

در حوزههای علمیه باید این ظرفیت و این توان به وجود بیاید كه بحرانهای فكری را پیشبینی كند. بحرانهای فكری، مثل بحرانهای سیاسی نیستند؛ بی سروصدا و آرام وارد میشوند؛ به تدریج اثر میگذاردند؛ ناگهان خودشان را ظاهر میكنند، در حالی كه علاجشان آسان نیست.