نظام رفتاری و اخلاقی در حوزه های علمیه

 

 

 

 

حوزه از ديدگاه مقام معظم رهبري

جمهوري اسلامي، حکومت ارزشها نه افراد

نظام رفتاري و اخلاقي در حوزه هاي علميه

نياز جوان به تهذيب نفس

روحانيت، خادم و سرباز دين

 

   
 
نظام رفتاری و اخلاقی در حوزه های علمیه
 
 
مسئلۀ بعدی، مسئلۀ نظام رفتاری و اخلاقی حوزه هاست؛ که همینتحول - اگر تحولی انجام می گیرد - باید ناظر به این جهت هم باشد. چند تا سرفصل دراین خصوص وجود دارد که من این جا یادداشت کرده ام: تکریم اساتید. نظام رفتاری و اخلاقی ما در حوزه ها باید در این جهت حرکت کند؛ تکریم استاد، تکریم عناصر فاضل، به خصوص تکریم مراجع تقلید. هر کسی آسان به حدمراجع معظم تقلید نمی رسد؛ صلاحیت های زیادی لازم است. غالباً مراجع قلّه های علمی حوزه های علمیه محسوب می شوند. بنابراین احترام مراجع بایستی محفوظ باشد؛ بایدتکریم شوند.